Kuvk cureye kî kuvan e û bi giştî li derên bi hêw (rutûbet) dijî û belav dibe. Li ser fêkî û xwarinên din, wek penêr û nên, zû belav dibe. Bi giştî rengî xwe wek keskengî dibe an wek loke (pemî) bi pirçik dibe.

Penarê kuvkî (Stilton)