Kur, bi navê "kurnugia" jî tê xwandin. Tê gotin ku wate wê "welatê ku vegerî jê nîn a" ya. Kur, bi irkalla re bahse dojehê dikin. di mitolijiya girekê de "Hades" weke beremberê wê tê xwandin. Ji aliyê ereşkîgal û Nergal ve hatina birêvebirin

Çavkanî

biguhêre