Korak, navê bajere başûrê kurdistanê ya û jê re "kerkuk" tê gotin a. Korak, ji deme Gûtiyan ve, bi bajerî û navendî bidest pêşketina xwe dike. Di deme Gûtiyan de, ev herêm, bi herêma ku î ro em jê re "musil" dibêjin re bi hev re di pêşketina xwe de bû.