Kêş û vekêş

di bin bandora rakêşî ya stêrnasiyî de hilhatin û daketina asta deryayê

Kêş û vekêş hilhatin û daketina rûyê ava oqyanûsan bi awayekî serdemî ye. Sebeba wê hêza rekêşa heyv e ku li ser ava oqyanûsan kartêker dibe.

Heza cisma
Tengava Fundy di dema kêşê de
Tengava Fundy di dema vekêşê de