Jîr, gotinaka ku di kurdî de tevgeriya keseyetiya mirov ya bi têgihiştina mejiyê mirov re têne ser ziman a. Bi teybetî, di aqil de cih a. Aliyê vê gotinê yên felsefî, ne tenê bi fahmkirinê re tê ser ziman, wekî din jî, bi pergaliya aqil re tê ser ziman. Di vê çerçova wê pergaliya aqil de, aqilê ku me bi dîtin kiriya û di mirov ve bixêv bûya, şênberîyaka wê bi vê gotina jîrê re di kurdî de tê ser ziman.