Ido zimanekî dest kiriya mirov e ku li ser binema zimanê Esperanto bi mebesta pêwendî yên navnetewî li sala 1907 bi navê esperanto ya reform kirî hat afrandin.

Louis DE BEAUFRONT esperanto zanê navdar û grûpek esperanto zan ên din bawer dikir ku hêj jê esperanto pir giran e ji bo bûn bi zimaneke navnetewî û divê pêtir bêt asan kirin. Lê ji ber ku piranî ya Endam ên civaka Espranto zanan ne dixast ku dest li binema û binçîna esperanto biden lewma Louis DE Beaufront û grûpê wî zimanê Ido afrand.