Çend peyvên bi vî navî hene:

Eşîr
  • Garisan, navê aşirete mazina ku li Dihê heta Xisxêrê (Pervari) dijin. Naha piraniya ve eşiretê li Sêrtê dijî. garisi weki di pirtuka kamuran ali bedirxwan deji di helbesta Abdurrahmanê Garisi'de nivisi nîvî koçerin û nîvî ji demaninê (ango kurdên li gondan rudunin.) garisî di şerê azadiyede wek hemû kurdên bakur zulmên mezin ji dewltê dîtiye. Ji ber vê sedeme hemû gonden gariasn hatine wala kirin. hejmarek mezin a garisiya koçê metropolên bajarên tirka bune.
Herêm
  • Garisan, nawê hermeki ye ji ku ev herem ji çend gundên Dihê heta heft heşt gundên Xisxêre ji dinavda.
Gund