Dirust di matematîkê da, yan jî gêometriyê da ji xetta ku ji deqan pêk tê ra tê gotin.