Ji kelemên serê wan tûj, strî û hwd. ên stûr re dirî tê gotin. Mînak ji striyên gulê re dirî tê gotin.