Çend peyvên bi vî navî hene:

  1. Dirî (strî)
  2. Dirî (Darahênê)
  3. Dirî (eşîr)