Dîktatorî

Dîktatorî (lat. dictatura) ew teşeyê kargeriyê ku dîktatorek, partîyek,an hindikahiyê grupa mirovanê li ser komeke serwerîye dajo ye. Ew dîktatoriyê ji aliya leşkeran pêk tê re Cûnta tê gotin.