Kaşê Ser Cizîr a Botan e, Li Ser Kaş Çiyaye Cudî û Gabar Dixwere.

Li Gor Jiyana wî, Hê Niha, Tiştek Nê Hatîye Parwekirin