Cûtin, navê deme ku mirov xwarin xwar û di deme ku xwarin di devê mirov de ya û bê ku hê bi qûrpênê hûrkirina wê ya di dev de ya bi Dinanan a. Ne tenê her mirov, her jînda xwediyê wê cûtinê ya. Bi cûtinê re ku hûrbûn bû di dev de û piştre ku hate Qûrpandin êdî wê karibê di hundurê mirov de were Serifandin. Serifandin, bi awayekî pergalî heya. Her xwarina ku hate xwarin, wê êdî bê vejen di heyîna mirov û an jî ya jînda de.