اگه این عکس خروس خودت باشه اصلا تعریفی نداره!! تاره قوز هم داره