Her kes digerîne hêvîdar bimîne, û roj wî ber bi nemanê digerînin