Barzanî an Berzanî navê êleke navdar a kurdan. Ku dikeve Bakurê Parêzgeha Hewlêrê. Li Qezaya Mergasor akincî ne. Eşîreta Barzan li Heft Aşîretan pêkdihên ku ew jî: Berojî, Nizarî, Gerdî, Herkî binejî, Dolamarî, Şêrwanî, Mizurî. Berî sedan sala Van eşîran li bin desthilata şêxên Barzan yekgirtin ji bû ku xebatê bû Azadîya Kurdistanê bikin.

Êla Barzanî
Agahiyên gelemperî
Esil Kurd
Ziman Kurmancî (Behdînî)
Herêmên dîrokî Barzan, Parêzgeha Hewlêrê
Belavbûn Barzan
Bawerî
Dîn Îslam, Sûnî, beşek biçûk ya Xrîstiyan