Berguhanan navê êşirekî ku Weranşare dijîn e. Zimanê wan kurmancî ye.