Alfabeya fenîkî

Alfabeya fenîkî alfabeya bingeha gelek alfabeyên modernên îroj tên bikaranîn û bigumanî nêzî sedsala 15'an b.z. hatibû pêkanîn. Ew bingeha alfabeya aramî bû. Alfabeya aramî jî bingeha alfabeya îbranî û alfabeya erebî û hin alfabeya hindî bû. Ser alfabeyên hîndî re jî ji alfabeyên latinî, yewnanî û kîrîlî re bingehî pêk anî bû.

AbjadBiguherîne

Herf Nav Nîşan Deng Tîpa di alfabeyên din de
Îbranî Erebî Yewnanî Latînî
  Elif Ga ʾ א Α, α A, a
  Bet Mal b ב Β, β B, b
  Gîmel Deve g ג Γ, γ C, c / G, g
  Dalet Derî d ד Δ, δ D, d
  He Pacerê h ה Ε, ε E, e
  waw Çingal w ו (Ϝ, ϝ) / Υ, υ F, f / V, v
  zayin Çek z ז Ζ, ζ Z, z
  Het Çît ח Η, η H, h
  Tet Teker ט Θ, θ
  Yud Dest y י Ι, ι I, i
  Kef Kefa Dest k כ Κ, κ K, k
  Lamed Hevcar l ל Λ, λ L, l
  Mem Av m מ Μ, μ M, m
  nun Hîstûn n נ Ν, ν N, n
  Samex Masî s ס س Ξ, ξ X, x
  Eyn Çav ʿ ע Ο, ο O, o
  Pe Dev p פ Π, π P, p
  Tsade Reheka Papîrûs צ (Ϻ, ϻ)
  Qaf Qula derzîye q ק (Ϙ, ϙ) Q, q
  Reş Serî r ר Ρ, ρ R, r
  Şîn Diran š ש ش Σ, σ S, s
  Taw Nîşan t ת Τ, τ T, t

Girêdanên DerveBiguherîne