Alegorî (yew: αλληγορέω) fikrekî gi di serê mirovan de ye. Ev fikir jî ne xûya bi hunerê wergere xuyayîbûnî, wek bi hûnerên resm, peyker û her wekî din bê bikaranin.

Mînak Biguhêre

Aşitî bi kevoka sipî tê bikaranîn.