Alaya Başkirdistanê

Al

Ala Başkirdistanê an Ala Başkîriyayê an jî Ala Başkirdan ji navda Kulîlka Kûray heye ew jî semboleke hevaltiyêye, heft pel jî heft hoza Başkirdan îşaret dikî.

Ala se rengîn nê û ser Heşîn nav Spî û bin Kesk.