Şah (sedrenc)

kabika sedrencê

Şah yek ji kevirên sedrencê ye, yê herî girîng e. Şah roj û hêzên zagon û rêkûpêkiyê sembolîze dike.

Di sedrencê de şah yek e.
Kevirên sedrencê
Şah
Şalyar
Keleh
Fîl
Hesp
Leşker