Şah (sedrenc)

Şah yek ji kevirên sedrencê ye, yê herî girîng e. Şah roj û hêzên zagon û rêkûpêkiyê sembolîze dike.

Di sedrencê de şah yek e.
Kevirên sedrencê
Chess kdt45.svg Şah Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg Şalyar Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg Keleh Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg Fîl Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg Hesp Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg Leşker Chess plt45.svg