Şalyar (sedrenc)

kabika sedrencê

Şalyar an jî wezir yek ji kevirên sedrencê ye. Şalyar heyv û azadiya livînê sembolîze dike.

Şalyar, wekî şah yek e.
Kevirên sedrencê
Şah
Şalyar
Keleh
Fîl
Hesp
Leşker