Çuvan eşîrek li Weranşarê.Eşîreka pir mezine. Ew ji wêranşer heta Qêrejdaxe li belav bûye. Mexsoya,Kaça,sata u pora berê wanin .Pirê wan Pez û dewar xwedî dikin,û hinik jî çotkariye dikin.Bi merxasiye û şervaniya xwe ten naskirin û çoyê wan tim li ser milên wane.Milla wexta diçun kerejdaxe dibun mêvanen çuvan .Avê qahniye wan cemidi û ajalên wan pirin.Û ji bona yekbûn û serxebûna milla dixebitin.Xandekaren wan hene.Û je gellek ji çunê avrupa dijin.