Ze ( ز ) herfa yanzdehem a alfabeya erebî ye.

Tîpên erebî
ا    ب    ت    ث    ج    ح
خ    د    ذ    ر    ز    س
ش    ص    ض    ط    ظ    ع
غ    ف    ق    ك    ل
م    ن    ه    و    ي

Ev herf mîna dengê z yê kurdî tê bilêvkirin.

Dawî Navîn Destpêk Tenê Transkrîpt Fonetîk
ـز ـزـ زـ ز z z