1. Zêyê Mezin, Zapa Mezin
  2. Zêyê Biçûk, Zapa Biçûk