Xwedanedest ji kiryarekê ra dihê gotin ko tiştek an kesek bi neçarî xwe teslîmê kestk an tiştekê din bikit. Xwedanedest dikarit fîzîkî bit an jî manewî bit. Xwedanedest a fîzîkî dikare mîna xwedanedest a dizekî bit dema polîs li pey wî bin. Xwedanedest a manewî jî dikare mîna îtiraf a wî dizî bit di hepsê da, dema pêştir înkara sûç ên xwe dikit, û piştra li jêr zext û givaş a polîsan da hemî sûç ên xwe digire ser milê xwe.