Xerzî,

  • kesên ji herêma Xerzan,
  • devoka Kurmancî li herêma Xerzan.