Çend cihên bi vî navî hene:

Başûrê Kurdistanê
Rojhilata Kurdistanê
Bakurê Kurdistanê