Xala kelînê xala dereceya ku element an madeyek tê de dikele ye. Ji bo avê 100 °C ye.