WLAN (wireless local area network) teknolojiyeke ji bo afirandina torên nav komputeran bê kablo e.

Em Dikarin Pé WLAN'é çi bikin ? biguhêre

  1. Dikarin Tor'a Cîhanî bi afirînî û dosyeyén xwe dikarin bar bikin.
  2. Ser Bingeha Tor'a Cîhanî Lehîstoka bilehîzî.

Di Kompîtûren Sermase û Serlingde WLAN biguhêre

Kompîturén Serling taybetîyén wireless kû li ser xwe amade dike bi saya wan li Tor a Cîhanî re Té girédan. Lé belé Kompîtûren Sermasede Gelek Caran Bi arîkarîya Qerteki Hundurde WLAN'é re té girédan.

Çeşîdén WLAN'é biguhêre

Peer to Peer(P2P)
Bridge (Pir)
Roaming