Veniyasîn destnîşankirina xwerisk û sedemên dîyrdeyeka dîyarkirî ye. Veniyasîn di her warekî da bi şêwazeka cida mifayê ji mentiq (lojîk), şirovekarî û ezmûnan dibînit da bikarit havilîyeka sedem-û-bandorê di navbera diyardeyan da dîyar bikit. Di endazyarîya pergalan û zanistê kopmûterê da bi rengekê berçav ew ji bo diyarkirina sedemên berjengan, çareserkirinan dihêt bikarînan.

Zanistên Kompûterê û torranBiguherîne

- Torrên Bayesî

- pêvajotina bûyerên aloz

- hevrebestina buyeran

- Hişê Destkirî

Matematîk û MentiqBiguherîne

- hekînîya Bayesî

- Fermana Hickamî

- Qanûna Suttonî

- Gûzana Occamî


PizişkîBiguherîne

ŞêwazBiguherîne

- Veniyasîna Vavartinkanî

- Veniyasîna Paşvenihêrr

AlavBiguherîne

- DELTA (Zimanê Wesfinde ji bo Polandina Zanistî)


Endazyariya PergalanBiguherîne

- 5 Pirsyar

- Charesrkirina 8 Binemayî ya Arêşeyan