Utnapîştim, navê wî di destana Gilgamêş de tê ziman. Weke kalekî pîr û yê ku ji aliyê xwûdanan ve hatî hilbijartin tê dîtin û zanîn. Di destenaê de tê gotin ku Xwûdanan cihek ji wî re çêkirîya û kifşkirîya ku ew lê bijî û li wir nemir bê. Gilgamêş, wê dizanê û dike ku xwe bigihêne wir û wî.

Utnapîştim, tê gotin ku ew Nûh Pêxember a. Nebî nuh, tirba wî, li Cizîra bota ya li ber ava diclê ya. Di nava kurdan de, heta roja me jî, tê bawer kirin ku "nebî Nuh, 960 sala jiyan kiriye".

Ji kêvalbaran hatîya ziman ku bavê utnapîştim jî Ubar-Tutu[1] ya. Ubar-Tutu jî, keyek bûya. Bi teybetî, Di deme xwe de, ji ber diclê heta ku digihijê ber Şrnaxa î ro, di nava sînorê wê de bûya desthilatdar. Wî, di dema xwe de, tê gotin ku gelek bajer-welat gihandana hevdû û konfadarasyonek di nava wan de çêkirîya.

Çavkanî

biguhêre
  1. ^ Abdusamet Yigit, Ubar-Tutu û baxtê wî