Urşanabî, di mitolojiya Mezopotamya de, yê ku di çemê Xabûrê (Hubur)) de mirî di buhurandin bû. Beremberê wî, di mitolojiya Grekê de Charon tê. Di dema Sumeriyan jê re "SÎ-LU-IGI" Bû. Ev nav ´kirina wî pêşî di mitolojiya Enlîl û Nînlîl de dibê. Piştî ku di destana Gilgamêş de Enkîdû mir, Ew, ji kur a û nemir a. Di dema ku wê Gilgamêş, ji avê bi buhurê û herê û bigihijê utnapîştim, hingî, ew yê ku wê di buhurênê ji avê ya.

Kelekvanê bincîhanê , xêzkirî li gorî Félix Resurrección Hidalgo

Çavkanî

biguhêre