UTC-12 navçeyakê demjimêrî ye. International Date Line West (IDLW) tê nav kirin. Li Girava Baker û li Girava Howland tê bikaranin. Ew navçeye herî paş de dest bi roj dike ye.