UTC+5:40 navçeyakê demjimêrîyakê yek derban ji bo Nepal Time dihat bikaranin. Li wir ji 1986an de UTC+5:45 tê bikaranîn.