Du gundên bi vî navî hene:

  1. Tortan, Kemax
  2. Tortan, Hesenqele