The Washington Post, weke rojnemeye emerike ya herî kevn jî tê zanîn. Î ro, ji wê zêdetir, bi gelek awayan weşanê dike. Rojnema the Washington Post, ji aliyê Stilson Hutchins di sale 1877´an de hatîya avakirin û dest pê kirin.