The Wall Street Journal

The Wall Street Journal, rojnameya bi îngilîzî ya amerîkî ya rojane ye. Bi taybetî, giraniyê dide aborî û sayesetê. Di sale 1882'an de ji aliyê Charles Dow, Edward Jones û Charles Bergstresser ve binyata wê hatiye avêtin û bidest weşanê kiriye. Îro, weke rojnameyeke herî zêde ku tê nasîn e. Temenê wê, îro yek ji wan rojnameyên herî xort tê zanîn e. Pêşî, weke kovareke piçûk ku berêvaran li ser borsayan derdiket, piştre pêşket û bû rojnemeyeke mezin bi demê re.