Tecwîd, ji xwendina Quranê re tê bikaranîn. Quranê bi Tecwîdê ve bi şekle baş ve têye xwendin.

Hefiz bi pirranî Quranê bi Tecwîdê ve dixwînin.

Çavkanî biguhêre