Te kurtenavê

  • Di kîmya da B kurtenavê Telûr e.