Tas (Firax) tişta ku mirov ji bo xwarinê bikar tineye, tê de xarin dixwe.

tasekî Buweyhî
terega tasan


Çavkanî Biguhêre