Taoîst, kesên ku bawerîya wî bi ola Taoîzmê va heye ra tê gotin.