Tûs qatekî zirav yî ser çêrm e. Ku meriv tazi li ber ro roj pir dimê, roj li merivan dixe, tûsî merivan radibe. Hin ajal wek maran û hin kêzan tûs diavên, yanê çermî ser nu dibe. Mirdê (Pityriasis capitis) serî mirov jî hawiyakî tûs e.

Mar tûs davêye

Nistiya Tûs biguhêre

Li nav Kurdan nistîyak li ser tûsî mara heye. Zarokên Kurdan yên por zer tûs bi porî xwe didin. Gorî nistiyê tûs porî merivan reş dike.