Tîraveker, Carcinogen, ev çiyetî e ku han tîrave dide.