Tîdan

peyvek e ji du paran pêkhatîye: tî ji tîrêjê anko û dan. Di fîzîkê da derdana tîrêjên karevayîasinrevayî

Tîdan peyvek e ji du paran pêkhatîye: ji tîrêjê anko û dan. Di fîzîkê da derdana tîrêjên karevayîasinrevayî (bi Inglîzî, electromagnetic radiation) an keriyan (bi Inglîzî, particles) ji madde ye.