Statû yan jî statût, qanûnên taybet in ku di dewletên federal û otonom de wekî qanûnên bingehîn ên destûreke herêma otonom in.

Statû çi ye?

biguhêre

Statû, ku destûra bingihîn hatiya fermikirin, rewşa bi serê xwe ya cûda ya. Her wusa bi destûra bingihîn naskirina wê hebûna cûda ya. Statûyên, siyasî, aborî, çandî û hwd, mirov dikarê di gelek warên din de bi gotina statûyê bêne ser ziman.

Minaq, hebûna kurdan, bi nav, çand, dîrok û zimanê wan re statûya wan diafêrne.

Statûyên otonomiyan

biguhêre

Statûya kurdan

biguhêre

Statûya kurdan, weke gotinaka ku hertimî di rojevê de li ser hatîya niqaşkirin a. Kurd, ku bahse statûya xwe dikin li hemberê dewletên ku li ser serê wan in, bahse hildane mafê xwe yê ku ji hebûna wan tê dikin. Di nava wê de bahse mafê perwerdehîya bi zimanê xwe yê dayik, li herêmê xwe ku xwe bixwe bi rê ve bibin û hwd dikin. Dewletên li herêmê ên li ser serê wan serdest in ên weke Tirkiyê, Îran, Sûrîye û Îraqê jî, ya ku naxwezin ev a. Li dijî wê disekin in. Ji ber vê yekê, ku bo statûya kurdan temenê wê neafirê, hemû çand û nirx û dîroka wan, hewl hat dayin ku were jibîrkirin.

Kurd, heta roja me jî, jî di temenê bidest xistina statûya xwe de li herêmên xwe tekoşîna azadiya azadiyê didin.

Çavkanî

biguhêre