Yek ji çar binebeşa mekanîkê ye. Statîk, rewşa hevsengê ya cîsmên westar, lê dikolîne. Li gorî statîkê , sîstemekê ku di hevsengê de ye divê ew bêliv bibe.

Tevdeka hêzan û tevdeka momentan sifir e.

Ji bo ku sîstem bibe bêliv jî divê çeqa hêzên asoyî û tîkane, û tevdeka momentan jî bibe sifir.

Bi saya vê jî sîstemekê ku ne di hevsengê de ye , bi lehiqandina hêzên din ve ew dê bikeve rewşa hevsengiyê.

Nimûneyeke hesan: biguhêre

Çavkanî: biguhêre

  • Ferhenga zaravên Teknîkî