Slavên Rojavayî navê gelên Zimanên Slavî yên Rojava dipeyivin e. Slavên Rojavayî mîna kalikên Çek, Polon, Sorb, Polab û Slovakan tên nasîn.

Welatên ku Slavên Rojavayî lê niştecih in (keskê zelal)