Sentîmetre kûb

Hindirê sentîmitir ya cm³ dibêjin, çiqas di tiştekî da ye.

Hindirê sentîmitirek