Sîstema livînê an koendamê masûlkeyan, sîstemek biyolojîk e ku ji girdik an masûlkeyê kakûtî, masûlkeyê nerm û masûlkeyê dil çêdibe. Ew lebata laşê mirov û lawiran rêdan dike , rewşa laşê radigire an diparêze û xwînê seranserê laşê digerîne. Sîstema rehikan di laşên mirov û lawirên movikdaran kontrola masûlkeyan dike tevî ku hinek masûlkeyên laşê wekî masûlkeyê dil ku tev serbixwe ye.

Sîstema livînê
Masûlkeyên pêşî
Masûlkeyên paşî
Latînî Systema musculare

Masûlke biguhêre

Anatomiya masûlkeyên mirov biguhêre

Nêzî 639 masûlkeyên kakûtî di laşê mirov de hene

Ev lîsteyk hinek girdik an masûlkeyên gelemper di laşê mirov de:

Masûlke Jêder Insertion Xwînber Rehik Xebat Dijber
gastrocnemius femur calcaneus sural arteries rehika lûlaka stûr plantarflexion, flexionê kilîta çokê biçûk masûlkeyê hestiyê binqorê stûr yê pêşî
masûlkeyê hestiyê binqorê stûr yê paşî lûlaka stûr[1], lûlaka zirav xwînbera lûlaka stûr ya paşî rehika lûlaka stûr inversion of the foot, plantar flexion ya li ankle Masûlkeyê hestiyê binqorê stûr yê pêşî
soleus lûlaka stûr, sînora navîn ya lûlaka zirav calcaneus sural arteries rehika lûlaka stûr plantarflexion Masûlkeyê hestiyê binqorê stûr yê pêşî
masûlkeyê hestiyê binqorê stûr yê pêşî lûlaka stûr xwînbera lûlaka stûr ya pêşî Rehika lûlaka zirav ya kûr dorsiflex and invert the foot Fibularis longus, Gastrocnemius, Soleus, Plantaris, masûlkeyê hestiyê binqorê stûr yê paşî
longus lûlaka zirav Ling xwînbera lûlaka zirav Superficial fibular nerve plantarflexion, eversion Masûlkeyê hestiyê binqorê stûr yê pêşî
brevis lûlaka zirav Ling, eversion peroneal artery superficial peroneal nerve
gluteus maximus muscle ilium, sacrum, sacrotuberous ligament Gluteal tuberosity of the femur gluteal arteries inferior gluteal nerve external rotation and extension of the hip joint Iliacus, Psoas major, Psoas minor
biceps femoris ischium, femur lûlaka zirav inferior gluteal artery, popliteal artery tibial nerve, common peroneal nerve flexes and laterally rotates knee joint, extends hip joint Quadriceps muscle
semitendinosus ischium lûlaka stûr inferior gluteal artery sciatic flex çok, extend hip joint Quadriceps muscle
semimembranosus ischium lûlaka stûr profunda femoris, [Gluteal artery (disambiguation)|[gluteal artery]] sciatic nerve Kûlîmek extension, Knee flexion Quadriceps muscle
iliopsoas ilium femur medial femoral circumflex artery, iliolumbar artery femoral nerve, lumbar nerves flexiona kulîmek Gluteus maximus, posterior compartment of thigh
quadriceps femoris combined rectus femoris and vastus muscles femoral artery Femoral nerve Knee extension; Hip flexion Hamstring
adductor muscles of the hip Hestiyê rov femur, lûlaka stûr obturator nerve adduction of hip
levator scapulae vertebral column scapula dorsal scapular artery cervical nerve, dorsal scapular nerve Elevates scapula, tilts its glenoid cavity inferiorly
trapezius the rear of the skull, vertebral column clavicle, scapula cranial nerve XI, cervical nerves retraction of scapula Serratus anterior muscle
rectus abdominis pubis Costal cartilage of ribs 5-7, sternum inferior epigastric artery segmentally by thoraco-abdominal nerves flexion of trunk/lumbar vertebrae Erector spinae
transversus abdominis ribs, ilium hestiyê rov lower intercostal nerves, iliohypogastric nerve and the ilioinguinal nerve compress the ribs and viscera, thoracic and pelvic stability
Abdominal external oblique muscle Lower 8 costae Crista iliaca, ligamentum inguinale lower 6 intercostal nerve, subcostal nerve Rotates torso
Abdominal internal oblique muscle Inguinal ligament, Iliac crest and the Lumbodorsal fascia Linea alba, sternum and the inferior ribs. Compresses abdomen and rotates vertebral column.
erector spinae on the spines of the last four thoracic vertebræ both the spines of the most cranial thoracic vertebrae and the cervical vertebrae lateral sacral artery posterior branch of spinal nerve extends the vertebral column Rectus abdominis muscle
pectoralis major clavicle, sternum, costal cartilages humerus thoracoacromial trunk lateral pectoral nerve and medial pectoral nerve Clavicular head: flexes the humerus
Sternocostal head: extends the humerus
As a whole, adducts and medially rotates the humerus. It also draws the scapula anteriorly and inferiorly.
biceps brachii scapula ûlezenda stûr brachial artery Musculocutaneous nerve flexes Enşîk û supinates bask Triceps brachii muscle
triceps brachii scapula and humerus ûlezenda zirav deep brachial artery rehika ûlezenda stûr extends bask, caput longum adducts sermil Biceps brachii muscle
brachialis humerus ûlezenda zirav radial recurrent artery musculocutaneous nerve flexion li enîşkê
pronator teres humerus, ûlezenda zirav ûlezenda stûr xwînbera ûlezenda zirav û xwînbera ûlezenda stûr median nerve pronation of forearm, flexes enîşk Supinator muscle
brachioradialis humerus ûlezenda stûr radial recurrent artery rehika ûlezenda stûr Flexiona bask
rhomboids nuchal ligaments, spinous processes of the C7 to T5 vertebrae scapula dorsal scapular artery dorsal scapular nerve Retracts the scapula and rotates it to depress the glenoid cavity. fixes the scapula to the thoracic wall. Serratus anterior muscle
deltoid clavicle, acromion, scapula deltoid tuberosity of humerus primarily posterior circumflex humeral artery Axillary nerve shoulder abduction, flexion and extension Latissimus dorsi
latissimus dorsi vertebral column, ilium and inferior 3 or 4 ribs humerus subscapular artery, dorsal scapular artery thoracodorsal nerve pulls the forelimb dorsally and caudally deltoid, trapezius

Çalakiyên ayrobîk û neayrobîka masûlkeyan biguhêre

Masûlkeyê dil biguhêre

Masûlkeyê nerm biguhêre

Kontrola kişandina masûlkeyan biguhêre

Çavkanî biguhêre

  1. ^ Dr.Huseyin Bektaş:Anatomîya Bedena Mirovan
  • Complete Human Muscle Tables

Girêdanên derve biguhêre

  Li Wikimedia Commons medyayên di warê Sîstema livînê de hene